Tokens: 40510
Username:
mahshidy
Last played:
26 Mar 2017
Joined:
1 Dec 2013


mahshid Playing From: Iran
گذشت کردن 2 حالت داره:یا اونقدردوستش داری که از اشتباه و بی معرفتیاش میگذری..یا اونقدر از چشمت میوفته که از خودش و اشتباهش و بیمعرفتیاش با هم میگذری............Last Games:
mahshid Morteza 0:7 Hokm 1 Hokm 2
mahshid Morteza 5:7 Hokm 1 Hokm 2
mahshid Hokm 3 7:6 Hokm 1 Hokm 2
mahshid Hokm 3 5:7 Hokm 1 Hokm 2
mahshid Hokm 3 7:2 Hokm 1 Hokm 2
mahshid Hokm 3 7:4 Hokm 1 Hokm 2
mahshid Hokm 3 6:7 Hokm 1 Hokm 2
mahshid Hokm 3 3:7 Hokm 1 Hokm 2
mahshid Hokm 3 4:7 Hokm 1 Hokm 2
mahshid mahsa 7:0 Irfan Gull Iman
mahshid mahsa 5:7 Irfan Gull Iman
mahshid mahsa 7:4 Irfan Gull Iman
mahshid mahsa 4:7 Irfan Gull Iman
mahshid mahsa 5:7 Irfan Gull Iman
mahshid mahsa 7:0 Hokm 3 Iman
mahshid mahsa 7:4 Hokm 3 Iman
mahshid mahsa 4:7 Hokm 3 Hokm 1
mahshid Hokm 2 6:7 Hokm 3 Hokm 1
mahshid Hokm 2 4:7 Hokm 3 Hokm 1
mahshid Hokm 2 7:0 Hokm 3 Hokm 1
Kaveh MR 7:5 mahshid Irfan Gull
Kaveh MR 4:7 mahshid Irfan Gull
Kaveh MR 7:1 mahshid Irfan Gull
Kaveh MR 7:5 mahshid Irfan Gull
Kaveh MR 2:7 mahshid Irfan Gull
Kaveh MR 2:7 mahshid Irfan Gull
Kaveh MR 3:7 mahshid Irfan Gull
Kaveh MR 7:6 mahshid Irfan Gull
Kaveh MR 5:7 mahshid Irfan Gull
Kaveh MR 7:6 mahshid Irfan Gull
Kaveh MR 7:2 mahshid Irfan Gull
Kaveh MR 7:1 mahshid Irfan Gull
mahshid aziz 3:7 BLUE laleh
mahshid aziz 7:6 BLUE laleh
mahshid aziz 7:6 BLUE laleh
mahshid aziz 0:7 BLUE laleh
mahshid aziz 4:7 BLUE laleh
mahshid aziz 6:7 BLUE laleh
mahshid aziz 3:7 BLUE laleh
mahshid aziz 7:5 BLUE laleh
mahshid aziz 4:7 BLUE laleh
mahshid aziz 7:5 Hokm 3 Hokm 1
mahshid Silent 0:7 BABAK D @ $ T I N
mahshid Silent 2:7 BABAK D @ $ T I N
mahshid Silent 7:2 BABAK D @ $ T I N
mahshid Silent 0:7 BABAK D @ $ T I N
mahshid Silent 4:7 BABAK D @ $ T I N
mahshid Silent 7:1 BABAK D @ $ T I N
mahshid Hokm 3 7:5 BABAK D @ $ T I N
mahshid Hokm 3 7:4 Hokm 2 Hokm 1
mahshid Hokm 3 4:7 Hokm 2 Hokm 1
mahshid Hokm 3 3:7 Hokm 2 Hokm 1
Kaveh mahshid 0:7 Shadi hamid
Kaveh mahshid 7:5 Shadi hamid
Kaveh mahshid 2:7 Shadi hamid
Kaveh mahshid 4:7 Shadi hamid
Kaveh mahshid 0:7 Shadi hamid
Kaveh mahshid 7:0 Shadi hamid
mahshid Hokm 1 7:4 Hokm 3 mr 8
mahshid Hokm 1 7:5 Hokm 3 mr 8
mahshid Hokm 1 5:7 Hokm 3 mr 8
mahshid Hokm 1 5:7 Hokm 3 mr 8
mahshid Hokm 1 7:5 Hokm 3 mr 8
mahshid Hokm 1 6:7 Hokm 3 mr 8
mahshid Hokm 1 3:7 Hokm 3 mr 8
mahshid Hokm 1 7:1 Hokm 3 mr 8
mahshid Hokm 1 7:1 Hokm 3 mr 8
mahshid Hokm 1 4:7 Hokm 3 mr 8
mahshid Hokm 1 7:3 Hokm 3 Hokm 2
mahshid Hokm 1 7:4 Hokm 3 Hokm 2
mahshid Hokm 3 4:7 Hokm 1 Elyas
mahshid Hokm 3 5:7 Hokm 1 Elyas
mahshid Hokm 3 7:2 Hokm 1 Elyas
mahshid Hokm 3 4:7 Hokm 1 Elyas
mahshid Hokm 3 7:5 Hokm 1 Elyas
mahshid Hokm 3 7:3 Hokm 1 Elyas
mahshid negin 5:7 Hokm 1 Elyas
mahshid negin 7:1 Hokm 1 Elyas
mahshid negin 7:4 mark Elyas
mahshid negin 7:3 Hokm 2 Elyas
Scores:
Total: 27352
This week: 25

Playing Speed: 7.93 (s)

This week Plays
Total Games: 12
Win: 7 (58%)
Lost: 5 (42%)
Leave: 0 (0%)

All Plays
Total Games: 26188
Win: 13049 (50%)
Lost: 12766 (49%)
Leave: 373 (1%)

Scores 2013:
Score: 467
HokmBuzz.Com - All rights reserved - Feedback - Privacy Policy