Tokens: 39668
Username:

Last played:
19 Feb 2017
Joined:
1 Dec 2013


mahshid Playing From: Iran
گذشت کردن 2 حالت داره:یا اونقدردوستش داری که از اشتباه و بی معرفتیاش میگذری..یا اونقدر از چشمت میوفته که از خودش و اشتباهش و بیمعرفتیاش با هم میگذری............Last Games:
mahshid Hokm 1 7:0 Morteza Hokm 2
mahshid Hokm 1 7:0 Hokm 3 Hokm 2
۞Amir۞ Hamed 0:7 mj mahshid
۞Amir۞ Hamed 2:7 mj mahshid
۞Amir۞ Hamed 7:6 mj mahshid
۞Amir۞ Hamed 6:7 mj mahshid
۞Amir۞ Hamed 1:7 mj mahshid
۞Amir۞ Hamed 7:6 mj mahshid
۞Amir۞ Hamed 1:7 mj mahshid
۞Amir۞ Hamed 7:6 mj mahshid
۞Amir۞ Hamed 1:7 mj mahshid
Farhad mahshid 7:4 Hossein laleh
Farhad mahshid 0:7 Hossein laleh
Farhad mahshid 2:7 Hossein laleh
Farhad mahshid 7:3 Hossein laleh
Farhad mahshid 7:3 Hossein laleh
Farhad mahshid 7:1 Hossein laleh
Farhad mahshid 7:4 Hossein laleh
Farhad mahshid 7:5 Hossein Hokm 2
mahshid Farhad 7:0 MahhaM Hokm 1
mahshid Farhad 7:0 MahhaM Hokm 1
mahshid Farhad 7:4 MahhaM Hokm 1
mahshid Farhad 7:0 MahhaM Hokm 1
mahshid Farhad 7:1 MahhaM Hokm 1
Farhad mahshid 3:7 Hokm 1 MahhaM
Farhad mahshid 7:6 Hokm 1 MahhaM
Farhad mahshid 5:7 Hokm 1 MahhaM
Farhad mahshid 3:7 Hokm 1 MahhaM
Farhad mahshid 5:7 Hokm 1 MahhaM
Farhad mahshid 1:7 Hokm 1 MahhaM
Farhad mahshid 6:7 Hokm 1 MahhaM
Hossein Ziba 2:7 mahshid Arash Rad
Hossein Ziba 5:7 mahshid Arash Rad
Hossein Ziba 5:7 mahshid Arash Rad
Hossein Ziba 5:7 mahshid Arash Rad
Hossein Ziba 7:5 mahshid Arash Rad
Hossein Ziba 7:5 mahshid Arash Rad
Hossein Ziba 7:3 mahshid Arash Rad
Hossein Ziba 7:6 mahshid Arash Rad
Hossein Ziba 0:7 mahshid Hokm 1
Hossein Ziba 3:7 mahshid Hokm 1
Hossein Ziba 7:5 mahshid Hokm 1
Kaveh mahshid 7:3 Farhad FTH
Kaveh mahshid 6:7 Farhad FTH
Kaveh mahshid 5:7 Farhad FTH
Kaveh mahshid 4:7 Farhad FTH
Kaveh mahshid 7:4 Farhad FTH
Kaveh mahshid 2:7 Farhad FTH
Kaveh mahshid 5:7 Farhad FTH
Kaveh mahshid 7:4 Farhad FTH
Kaveh mahshid 7:5 Farhad FTH
Kaveh mahshid 7:6 Farhad FTH
Kaveh mahshid 7:3 Farhad FTH
Kaveh mahshid 6:7 Farhad FTH
Kaveh mahshid 7:3 Farhad FTH
Kaveh mahshid 7:3 INNUENDO Arash Rad
Kaveh mahshid 7:4 INNUENDO Arash Rad
Kaveh mahshid 7:1 INNUENDO Arash Rad
Kaveh mahshid 7:3 INNUENDO Arash Rad
Kaveh mahshid 3:7 INNUENDO Arash Rad
Kaveh mahshid 5:7 INNUENDO Arash Rad
Kaveh mahshid 7:6 INNUENDO Arash Rad
Kaveh mahshid 2:7 INNUENDO Arash Rad
Kaveh mahshid 7:1 INNUENDO Arash Rad
Kaveh mahshid 6:7 INNUENDO Arash Rad
Kaveh mahshid 7:4 INNUENDO Arash Rad
Kaveh mahshid 7:5 INNUENDO Sina
Kaveh mahshid 4:7 INNUENDO Sina
Kaveh mahshid 4:7 INNUENDO Sina
Kaveh mahshid 7:1 Hokm 1 Sina
Kaveh mahshid 7:3 Hokm 1 Sina
Kaveh mahshid 7:5 Hokm 1 Sina
Kaveh mahshid 7:5 Hokm 1 Sina
Kaveh mahshid 4:7 Hokm 1 Sina
Kaveh mahshid 7:4 Hokm 1 Sina
Kaveh mahshid 7:2 INNUENDO Sina
Farhad mahshid 7:0 INNUENDO Arash Rad
Farhad mahshid 7:6 INNUENDO Arash Rad
Farhad mahshid 7:1 INNUENDO Arash Rad
Farhad mahshid 7:5 INNUENDO Arash Rad
Farhad mahshid 7:2 INNUENDO Arash Rad
Farhad mahshid 3:7 INNUENDO Arash Rad
Farhad mahshid 7:6 INNUENDO Arash Rad
Farhad mahshid 7:6 INNUENDO Arash Rad
Kaveh mahshid 4:7 MR Hamed
Kaveh mahshid 4:7 MR Hamed
Kaveh mahshid 5:7 MR Hamed
Kaveh mahshid 1:7 MR Hamed
Kaveh mahshid 3:7 MR Hamed
Kaveh mahshid 3:7 MR Hamed
Kaveh mahshid 6:7 MR Hamed
Kaveh mahshid 7:0 MR Hamed
Kaveh mahshid 7:5 MR Hamed
Kaveh mahshid 7:1 MR Hamed
Kaveh mahshid 7:3 MR Hamed
Kaveh Hamed 3:7 MR mahshid
Kaveh Hamed 4:7 MR mahshid
Kaveh Hamed 4:7 MR mahshid
Kaveh Hamed 3:7 MR mahshid
Kaveh mahshid 3:7 mehran Majid
Kaveh mahshid 7:6 mehran Majid
Kaveh mahshid 4:7 mehran Majid
Kaveh mahshid 7:5 mehran Majid
Kaveh mahshid 7:5 mehran Majid
Kaveh mahshid 5:7 mehran Majid
Kaveh mahshid 7:3 mehran Majid
Kaveh mahshid 3:7 mehran Majid
Kaveh mahshid 7:2 mehran Majid
Kaveh mahshid 5:7 mehran Majid
Hokm 3 mahshid 6:7 mehran Majid
Kaveh mahshid 7:5 mehran Majid
Kaveh mahshid 2:7 mehran Majid
mahshid Hossein 7:6 BLUE Arash Rad
mahshid Hossein 7:1 BLUE Arash Rad
mahshid Hossein 6:7 BLUE Arash Rad
mahshid Hossein 7:6 BLUE Arash Rad
mahshid Hossein 7:2 BLUE Arash Rad
mahshid Hossein 7:4 Hokm 1 Arash Rad
mahshid Hossein 7:5 Hokm 1 Hokm 2
mahshid Hossein 6:7 Hokm 1 Hokm 2
mahshid Hossein 7:2 Hokm 1 Hokm 2
mahshid Hossein 6:7 Hokm 1 Hokm 2
wattoo wattoo Roya 7:1 mehran mahshid
wattoo wattoo Roya 5:7 mehran mahshid
wattoo wattoo Roya 7:6 mehran mahshid
0 2 1 GoLaBi 7:3 mahshid laleh
0 2 1 GoLaBi 7:4 mahshid laleh
0 2 1 GoLaBi 7:2 mahshid laleh
0 2 1 GoLaBi 7:4 mahshid laleh
0 2 1 GoLaBi 7:4 mahshid laleh
0 2 1 GoLaBi 7:5 mahshid laleh
Hokm 3 GoLaBi 3:7 mahshid laleh
0 2 1 GoLaBi 7:5 mahshid laleh
Hokm 3 mahshid 2:7 BABAK DArk AngeL
Hokm 3 mahshid 2:7 BABAK DArk AngeL
Hokm 3 mahshid 7:2 BABAK DArk AngeL
Reza mahshid 7:4 BABAK DArk AngeL
Reza mahshid 7:5 BABAK DArk AngeL
Reza mahshid 7:3 BABAK DArk AngeL
Reza mahshid 3:7 BABAK DArk AngeL
Reza mahshid 7:4 BABAK DArk AngeL
Reza mahshid 5:7 BABAK DArk AngeL
Reza mahshid 6:7 BABAK DArk AngeL
Reza mahshid 3:7 BABAK Hokm 1
surmeh IIA ILE IXII 7:3 Kamran mahshid
surmeh IIA ILE IXII 7:6 Kamran mahshid
surmeh IIA ILE IXII 7:3 Kamran mahshid
surmeh IIA ILE IXII 5:7 Kamran mahshid
surmeh IIA ILE IXII 6:7 Kamran mahshid
surmeh IIA ILE IXII 7:6 Kamran mahshid
surmeh IIA ILE IXII 6:7 Kamran mahshid
surmeh IIA ILE IXII 5:7 Kamran mahshid
surmeh IIA ILE IXII 7:0 Kamran mahshid
surmeh IIA ILE IXII 3:7 Kamran mahshid
surmeh IIA ILE IXII 3:7 Kamran mahshid
mahshid 3OooRIIIK 7:1 Hossein ba toam
mahshid 3OooRIIIK 2:7 Hossein ba toam
mahshid 3OooRIIIK 7:3 Hossein ba toam
mahshid 3OooRIIIK 3:7 Hossein ba toam
mahshid 3OooRIIIK 7:6 Hossein ba toam
mahshid 5:7 Hossein ba toam
mahshid 3OooRIIIK 7:6 Hossein ba toam
mahshid 3OooRIIIK 7:3 Hossein ba toam
mahshid 3OooRIIIK 7:2 Hossein ba toam
mahshid 3OooRIIIK 7:5 Hossein ba toam
mahshid 3OooRIIIK 3:7 Hossein ba toam
mahshid 3OooRIIIK 7:3 Hossein ba toam
mahshid 3OooRIIIK 2:7 Hossein ba toam
mahshid 3OooRIIIK 0:7 Hossein ba toam
mahshid 3OooRIIIK 5:7 Hossein ba toam
mahshid 3OooRIIIK 4:7 Hossein ba toam
Scores:
Total: 24323
This week: 175

Playing Speed: 7.61 (s)

This week Plays
Total Games: 73
Win: 43 (59%)
Lost: 29 (40%)
Leave: 1 (1%)

All Plays
Total Games: 23845
Win: 11930 (50%)
Lost: 11577 (49%)
Leave: 338 (1%)

Scores 2013:
Score: 467
HokmBuzz.Com - All rights reserved - Feedback - Privacy Policy