Tokens: 34472
Username:
tata
Last played:
22 Apr 2018
Joined:
1 Jan 1970


Tata Playing From: United States
داد دهی ساغر و پیمانه را
مایه دهی مجلس و میخانه را
مست کنی نرگس مخمور را
پیش کشی آن بت دردانه را
جز ز خداوندی تو کی رسد
صبر و قرار این دل دیوانه را
تیغ برآور هله ای آفتاب
نور ده این گوشه ویرانه راLast Games:
KEYAN Tata 7:0 Hokm 1 Hokm 2
KEYAN Tata 7:6 Hokm 1 Hokm 2
KEYAN Tata 3:7 Hokm 1 Hokm 2
KEYAN Tata 6:7 Hokm 1 Hokm 2
KEYAN Tata 7:2 Hokm 1 Hokm 2
KEYAN Tata 6:7 Hokm 1 Hokm 2
KEYAN Tata 7:6 Hokm 1 Hokm 2
فرشته Tata 7:3 Hokm 3 Vahid
فرشته Tata 6:7 Hokm 3 Hokm 2
فرشته Tata 1:7 Hokm 3 Hokm 2
فرشته Tata 4:7 Hokm 3 Hokm 2
فرشته Tata 7:5 Hokm 3 Hokm 2
فرشته Tata 7:2 Hokm 3 Hokm 2
M K H Tata 3:7 Pooja Hokm 3
M K H Tata 1:7 Pooja Hokm 3
M K H Tata 4:7 Pooja Hokm 3
M K H Tata 7:5 Pooja Hokm 3
M K H Tata 7:5 Pooja Hokm 3
M K H Tata 5:7 Pooja Hokm 3
M K H Tata 7:6 Hokm 1 Hokm 3
M K H Tata 7:4 Hokm 1 Hokm 3
VI VA Tata 3:7 Peyman Sam
VI VA Tata 2:7 Peyman Hokm 1
VI VA Tata 7:6 Peyman Hokm 1
Tehran Farshid 7:2 VI VA Tata
Tehran Farshid 3:7 VI VA Tata
Tehran Farshid 7:6 VI VA Tata
Tehran Farshid 3:7 VI VA Tata
Tehran Farshid 3:7 VI VA Tata
Tehran Farshid 6:7 VI VA Tata
Tehran Farshid 7:3 VI VA Tata
Tehran Farshid 7:0 Hokm 1 Tata
Tehran Farshid 7:3 Hokm 1 Tata
VI VA Tata 7:5 Core elem.ents Hokm 3
VI VA Tata 3:7 Core elem.ents Hokm 3
VI VA Tata 7:4 Hokm 1 Hokm 3
VI VA Tata 5:7 Hokm 1 Hokm 3
amiR Sanam 7:5 Vahid Tata
amiR Sanam 7:6 Vahid Tata
amiR Sanam 3:7 Vahid Tata
amiR Sanam 7:3 Vahid Tata
amiR Sanam 7:0 Vahid Tata
amiR Sanam 7:3 Vahid Tata
M K H Tata 7:1 Hokm 1 Hokm 2
M K H Tata 4:7 Hokm 1 Hokm 2
M K H Tata 7:6 Hokm 1 Hokm 2
M K H Tata 2:7 Hokm 1 Hokm 2
M K H Tata 7:5 Hokm 1 Hokm 2
M K H Tata 7:5 Hokm 1 Hokm 2
M K H Tata 5:7 Hokm 1 Hokm 2
M K H Tata 7:2 Hokm 1 Hokm 2
M K H Tata 7:6 Hokm 1 Hokm 3
M K H Tata 7:4 Hokm 1 Hokm 3
M K H Tata 7:5 Hokm 1 Hokm 3
M K H Tata 7:5 Hokm 1 Hokm 3
M K H Tata 7:2 Hokm 1 Hokm 3
M K H Goli 1:7 Hokm 1 Tata
M K H Goli 6:7 Hokm 1 Tata
Ali64 Hokm 1 3:7 Hokm 3 Tata
Ali64 Hokm 1 5:7 Hokm 3 Tata
Ali64 Hokm 1 6:7 Hokm 3 Tata
Ali64 Hokm 1 2:7 Hokm 3 Tata
VI VA Tata 3:7 Irfan Gull Hokm 1
VI VA Tata 7:3 Irfan Gull Hokm 1
VI VA Tata 7:6 Irfan Gull Siaavash
VI VA Tata 4:7 Irfan Gull Siaavash
VI VA Tata 7:1 Irfan Gull Hokm 3
VI VA Tata 7:5 Irfan Gull Hokm 3
MQhammad Tata 7:3 Hokm 1 Hokm 2
MQhammad Tata 7:1 Hokm 1 Hokm 2
MQhammad Tata 7:4 Hokm 1 Hokm 2
MQhammad Tata 4:7 Hokm 1 Hokm 2
MQhammad Tata 7:5 Hokm 1 Hokm 2
MQhammad Tata 7:5 Hokm 1 Hokm 2
MQhammad Tata 7:4 Hokm 1 Hokm 2
MQhammad Tata 4:7 Hokm 1 Hokm 2
MQhammad Tata 3:7 Hokm 1 Hokm 2
MQhammad Tata 4:7 Hokm 1 Hokm 2
Scores:
Total: 27740
This week: -5

Playing Speed: 7.41 (s)

This week Plays
Total Games: 38
Win: 15 (39%)
Lost: 20 (53%)
Leave: 3 (8%)

All Plays
Total Games: 51278
Win: 25422 (50%)
Lost: 25408 (50%)
Leave: 448 (1%)

Scores 2013:
Score: 23947
HokmBuzz.Com - All rights reserved - Feedback - Privacy Policy