Tokens: 34301
Username:
tata
Last played:
16 Jul 2018
Joined:
1 Jan 1970


Tata Playing From: United States
داد دهی ساغر و پیمانه را
مایه دهی مجلس و میخانه را
مست کنی نرگس مخمور را
پیش کشی آن بت دردانه را
جز ز خداوندی تو کی رسد
صبر و قرار این دل دیوانه را
تیغ برآور هله ای آفتاب
نور ده این گوشه ویرانه راLast Games:
C H Luke Artin 7:5 Hokm 2 Tata
C H Luke Artin 7:6 Hokm 2 Tata
C H Luke Artin 2:7 Hokm 2 Tata
C H Luke Artin 5:7 Hokm 2 Tata
C H Luke Hokm 1 7:0 Hokm 2 Tata
Hokm 3 Tata 7:5 Hokm 1 Hokm 2
KEYAN Tata 4:7 Hokm 1 Hokm 2
KEYAN Tata 7:2 Hokm 1 Hokm 2
KEYAN Tata 7:1 Hokm 1 Hokm 2
KEYAN Tata 5:7 Hokm 1 Hokm 2
KEYAN Tata 7:4 Hokm 1 Hokm 2
KEYAN Tata 3:7 Hokm 1 Hokm 2
KEYAN Tata 7:4 Hokm 1 Hokm 2
aziz Naomi 7:3 M0JT4B4 Tata
aziz Naomi 4:7 M0JT4B4 Tata
aziz Naomi 7:5 M0JT4B4 Tata
aziz Hokm 2 7:0 M0JT4B4 Tata
aziz Hokm 2 0:7 M0JT4B4 Tata
aziz Hokm 2 5:7 M0JT4B4 Tata
aziz Hokm 2 7:5 M0JT4B4 Tata
aziz Hokm 2 7:1 M0JT4B4 Tata
aziz Hokm 2 2:7 Hokm 1 Tata
aziz Hokm 2 4:7 Hokm 1 Tata
aziz Hokm 1 1:7 Karl Tata
aziz Hokm 1 3:7 Karl Tata
aziz Hokm 1 7:6 Karl Tata
aziz Hokm 1 4:7 Karl Tata
aziz Hokm 1 5:7 Karl Tata
aziz Hokm 1 0:7 Karl Tata
aziz Hokm 1 4:7 Karl Tata
mona Karl 5:7 shadi Tata
mona Karl 6:7 shadi Tata
mona Karl 3:7 shadi Tata
mona Karl 7:3 shadi Tata
mona Karl 0:7 shadi Tata
mona Karl 7:6 shadi Tata
mona Karl 7:2 shadi Tata
Elham Tata 7:1 aziz koorosh
Elham Tata 7:5 aziz koorosh
Elham Tata 4:7 aziz koorosh
Elham Tata 7:4 aziz koorosh
Elham Tata 7:3 aziz koorosh
Elham Tata 7:4 aziz koorosh
Elham Tata 6:7 aziz koorosh
Elham Tata 5:7 aziz koorosh
Elham Tata 7:1 aziz koorosh
Elham Tata 5:7 aziz koorosh
Elham Tata 7:4 aziz koorosh
Hokm 1 SKY 7:6 Core elem.ents Tata
Hokm 1 SKY 1:7 Core elem.ents Tata
Hokm 1 SKY 5:7 Core elem.ents Tata
Hokm 1 SKY 7:5 Core elem.ents Tata
matin SKY 7:2 Core elem.ents Tata
matin SKY 7:2 Core elem.ents Tata
matin Hokm 1 7:0 Core elem.ents Tata
Tata Hamid 7:2 Mohamad Ali Hokm 3
Tata Hamid 7:4 Mohamad Ali Hokm 3
Tata Hamid 7:5 Mohamad Ali black
Tata Hamid 7:2 Mohamad Ali black
Tata Hamid 7:6 Hokm 3 black
Tata Hamid 6:7 Mohamad Ali black
Tata Hamid 2:7 Mohamad Ali black
Nahid Tata 7:0 Hokm 2 Hokm 3
Nahid Tata 7:5 Hokm 2 Hokm 3
Nahid Tata 5:7 Hokm 2 Hokm 3
Nahid Tata 7:4 Hokm 2 Hokm 3
Nahid Tata 0:7 Hokm 2 Hokm 3
Nahid Tata 3:7 Hokm 2 Hokm 3
Nahid Tata 7:4 Hokm 2 Hokm 3
Tehran PunisheR 7:6 Ashkan Tata
Tehran PunisheR 7:2 Ashkan Tata
Tehran PunisheR 7:6 Ashkan Tata
Tehran PunisheR 7:5 Ashkan Tata
Tehran PunisheR 6:7 Ashkan Tata
Tehran PunisheR 1:7 Ashkan Tata
Tehran PunisheR 5:7 Ashkan Tata
Tehran PunisheR 7:5 Ashkan Tata
Hengameh Emperatur 7:1 Core elem.ents Tata
Hengameh Emperatur 7:1 Core elem.ents Tata
Hengameh Emperatur 7:5 Core elem.ents Tata
Scores:
Total: 28140
This week: 4

Playing Speed: 5.4575 (s)

This week Plays
Total Games: 89
Win: 45 (51%)
Lost: 44 (49%)
Leave: 0 (0%)

All Plays
Total Games: 54712
Win: 27188 (50%)
Lost: 27052 (49%)
Leave: 472 (1%)

Scores 2013:
Score: 23947
HokmBuzz.Com - All rights reserved - Feedback - Privacy Policy