Tokens: 88538
Username:
naaaaaaahid
Last played:
18 Feb 2018
Joined:
16 Sep 2013


Nahid Playing From: Canada

این غروری که منتظر ایستاده ای تا زیر پا لهش کنی...

از پس جانم است....

برایت جان می دهم اما

غرورم را هرگز!!!!

.................................................................

بد باختن یعنی....

یک عمر برای "ملکه " شدن تلاش کنی

ولی دست آخر بفهمی....

"بی بی" دلت....

عاشق "سرباز" است!Last Games:
Nahid SilenT 3:7 Hokm 1 mehran
Nahid SilenT 4:7 Hokm 1 Hokm 2
Nahid SilenT 6:7 Hokm 1 mehran
Nahid SilenT 5:7 Hokm 1 mehran
Nahid SilenT 7:6 Hokm 1 mehran
Nahid SilenT 6:7 Hokm 1 Hokm 2
Nahid SilenT 1:7 Hokm 1 Hokm 2
Nahid SilenT 4:7 Hokm 1 Hokm 2
Nahid SilenT 7:4 Hokm 1 Hokm 2
Nahid SilenT 7:4 Hokm 1 Hokm 2
Nahid mehran 6:7 Nasim SilenT
Nahid mehran 7:6 Nasim SilenT
Nahid mehran 7:3 Nasim SilenT
Nahid mehran 3:7 Nasim SilenT
Nahid mehran 2:7 Nasim SilenT
Nahid Hokm 3 6:7 Nasim SilenT
Nahid Hokm 3 6:7 Nasim SilenT
Nahid Hokm 3 4:7 Nasim SilenT
Nahid Hokm 3 5:7 Nasim Hokm 2
Nahid Hokm 3 7:4 Nasim Hokm 2
Nahid Hokm 3 7:5 Nasim Hokm 2
Nahid ARSALAN 7:6 Hokm 1 Hokm 2
Nahid ARSALAN 7:6 Hokm 1 Hokm 2
Nahid Hokm 2 4:7 Hokm 1 MMD S
Nahid SilenT 6:7 Hokm 1 MMD S
Nahid SilenT 3:7 Hokm 1 MMD S
Nahid SilenT 6:7 Hokm 1 MMD S
Nahid SilenT 4:7 Hokm 1 MMD S
Nahid SilenT 5:7 Hokm 1 MMD S
Nahid SilenT 2:7 Hokm 1 MMD S
Nahid Hokm 3 7:3 Hokm 1 MMD S
Nahid Hokm 2 7:5 ۞Alone۞ Hokm 3
Nahid ARSALAN 7:4 ۞Alone۞ Hokm 3
Nahid ARSALAN 6:7 ۞Alone۞ Hokm 3
Nahid ARSALAN 6:7 ۞Alone۞ Hokm 3
Nahid ARSALAN 7:3 ۞Alone۞ Hokm 3
Nahid ARSALAN 0:7 ۞Alone۞ Hokm 3
Nahid Hokm 2 2:7 ۞Alone۞ Hokm 3
Nahid ARSALAN 7:4 ۞Alone۞ Hokm 3
Nahid ARSALAN 7:0 ۞Alone۞ Hokm 3
Nahid ARSALAN 7:5 Hokm 2 Hokm 3
Nahid Hokm 1 7:1 ARASH Arash k
Nahid Hokm 1 6:7 ARASH Arash k
Nahid Hokm 1 4:7 ARASH Arash k
Nahid Tata 4:7 ARASH Arash k
Nahid Tata 7:3 ARASH Arash k
Nahid Tata 7:2 ARASH Arash k
Nahid Tata 7:4 ARASH Arash k
Nahid Tata 7:3 ARASH Arash k
Nahid Tata 7:2 ARASH Arash k
Nahid Tata 7:1 ARASH Arash k
Nahid Tata 7:6 ARASH mehran
Nahid Tata 7:5 ARASH mehran
Nahid Tata 7:0 ARASH mehran
Nahid Tata 7:4 ARASH mehran
Nahid Tata 4:7 ARASH mehran
Nahid Tata 7:3 ARASH mehran
Nahid Tata 7:5 ARASH mehran
Nahid Tata 6:7 Hokm 1 mehran
Nahid Ahmad 7:6 reza Hokm 3
Nahid Ahmad 7:5 reza Hokm 3
Nahid Ahmad 7:0 reza Hokm 3
Nahid Ahmad 7:3 Hokm 2 Hokm 3
Nahid Ahmad 7:4 Hokm 2 Hokm 3
Nahid Hokm 1 7:1 Hokm 2 Hokm 3
Nahid Ahmad 5:7 delkook aziz
Nahid Ahmad 4:7 delkook aziz
Nahid Ahmad 5:7 delkook aziz
Nahid Ahmad 2:7 delkook aziz
Nahid Ahmad 4:7 delkook aziz
Nahid Ahmad 7:6 delkook aziz
Nahid Ahmad 7:4 delkook aziz
Nahid Ahmad 7:3 delkook aziz
Nahid Ahmad 7:4 delkook aziz
Nahid Ahmad 7:3 delkook aziz
Nahid Ahmad 5:7 delkook aziz
Nahid Ahmad 4:7 delkook aziz
Nahid Ahmad 7:3 delkook Hokm 1
Nahid Ahmad 7:3 delkook Hokm 2
Nahid Ahmad 7:2 delkook Hokm 2
Nahid Ahmad 7:4 delkook Hokm 2
Nahid Ahmad 7:1 delkook Hokm 2
Nahid Ahmad 7:5 delkook Hokm 2
Nahid Ahmad 7:4 delkook Hokm 2
Nahid Hokm 1 7:5 delkook Hokm 2
Nahid Bahar 0:7 ARSALAN Hokm 3
Nahid Hokm 1 6:7 ARSALAN Hokm 3
Nahid Hokm 1 1:7 Hokm 2 Hokm 3
Nahid Hokm 1 5:7 Hokm 2 Hokm 3
Nahid Hokm 1 7:4 Hokm 2 Hokm 3
Nahid Hokm 1 1:7 Hokm 2 Hokm 3
Nahid Hokm 1 1:7 Hokm 2 Hokm 3
Nahid Hokm 1 7:5 Hokm 2 Hokm 3
Nahid Hokm 1 7:0 Hokm 2 Hokm 3
Nahid Hokm 1 7:3 Hokm 2 Hokm 3
Nahid Hokm 1 7:2 Hokm 2 Hokm 3
mohammad Hokm 2 7:6 Nahid Zia
mohammad Hokm 2 7:5 Nahid Zia
mohammad Hokm 2 7:0 Nahid Zia
mohammad Hokm 2 6:7 Nahid Zia
mohammad Hokm 2 7:3 Nahid Zia
mohammad Hokm 2 5:7 Nahid Zia
mohammad Hokm 2 7:5 Nahid Zia
mohammad Hokm 2 4:7 Nahid Zia
Hamidicn Martik 0:7 Nahid S A T I V A
Hamidicn Martik 7:6 Nahid S A T I V A
Hamidicn Martik 6:7 Nahid S A T I V A
Hamidicn Martik 2:7 Nahid S A T I V A
Hamidicn Martik 7:5 Nahid S A T I V A
Hamidicn Hokm 2 7:6 Nahid S A T I V A
Hamidicn Hokm 2 7:5 Nahid S A T I V A
Hamidicn Hokm 2 4:7 Nahid Hokm 3
SilenT Nahid 7:1 Hokm 1 Hokm 2
SilenT Nahid 5:7 Hokm 1 Hokm 2
SilenT Nahid 7:2 Hokm 1 Hokm 2
SilenT Nahid 7:5 Hokm 1 Hokm 2
SilenT Nahid 7:5 Hokm 1 Hokm 2
SilenT Nahid 7:6 Hokm 1 Hokm 2
SilenT Nahid 5:7 Hokm 1 Hokm 2
SilenT Nahid 1:7 Hokm 1 Hokm 2
SilenT Nahid 2:7 Hokm 1 Hokm 2
SilenT Nahid 4:7 Hokm 1 Hokm 2
SilenT Nahid 7:6 Hokm 1 Hokm 2
Hokm 3 Nahid 7:5 Hokm 1 Hokm 2
Nahid ARSALAN 7:0 Hokm 2 Hokm 3
Nahid ARSALAN 6:7 Hokm 2 Hokm 3
Nahid ARSALAN 7:3 Hokm 2 Hokm 3
Nahid ARSALAN 7:3 Hokm 2 Hokm 3
Nahid ARSALAN 4:7 Hokm 2 Hokm 3
Nahid ARSALAN 1:7 Hokm 2 Hokm 3
Nahid ARSALAN 7:6 Hokm 2 Hokm 3
Nahid ARSALAN 3:7 Hokm 2 Hokm 3
Nahid ARSALAN 1:7 Hokm 2 Hokm 3
Nahid Hokm 1 7:3 Hokm 2 Hokm 3
SilenT Nahid 6:7 Hokm 3 SKY
SilenT Nahid 7:5 Hokm 3 SKY
SilenT Nahid 7:1 Hokm 3 SKY
SilenT Nahid 3:7 Hokm 3 SKY
SilenT Nahid 7:5 Hokm 1 Hokm 2
SilenT Nahid 6:7 Hokm 1 Hokm 2
SilenT Nahid 7:1 Hokm 1 Hokm 2
SilenT Nahid 0:7 Hokm 1 Hokm 2
SilenT Nahid 7:3 Hokm 1 Hokm 2
SilenT Nahid 5:7 Hokm 1 Hokm 2
SilenT Nahid 7:4 Hokm 1 Hokm 2
SilenT Nahid 7:6 Hokm 1 Hokm 2
SilenT Nahid 7:6 Hokm 1 Hokm 2
SilenT Nahid 5:7 Hokm 1 Hokm 2
SilenT Nahid 7:6 Hokm 1 Hokm 2
SilenT Nahid 3:7 Hokm 1 Hokm 2
SilenT Nahid 7:3 Hokm 1 Hokm 2
MMD S Nahid 7:2 Shahab 3OooRIIIK
MMD S Nahid 7:3 Shahab 3OooRIIIK
MMD S Nahid 7:2 Shahab 3OooRIIIK
MMD S Nahid 7:5 Shahab 3OooRIIIK
MMD S Nahid 7:6 Shahab 3OooRIIIK
MMD S Nahid 7:4 Shahab 3OooRIIIK
MMD S Nahid 0:7 Shahab 3OooRIIIK
MMD S Nahid 3:7 Shahab 3OooRIIIK
MMD S Nahid 5:7 Shahab 3OooRIIIK
MMD S Nahid 4:7 Shahab 3OooRIIIK
MMD S Nahid 1:7 Shahab 3OooRIIIK
SilenT Nahid 7:3 Hokm 1 Hokm 2
SilenT Nahid 7:0 Hokm 1 Hokm 2
SilenT Nahid 7:2 Hokm 1 Hokm 2
MMD S Nahid 0:7 Shahab 3OooRIIIK
MMD S Nahid 6:7 Shahab 3OooRIIIK
0 2 1 Nahid 7:1 ARASH Tata
0 2 1 Nahid 7:5 ARASH Tata
0 2 1 Nahid 7:0 ARASH Tata
0 2 1 Nahid 7:0 ARASH Tata
0 2 1 Nahid 7:6 ARASH Tata
0 2 1 Nahid 2:7 ARASH Hokm 2
0 2 1 Nahid 1:7 ARASH Hokm 2
0 2 1 Nahid 6:7 ARASH Hokm 2
Nahid 0 2 1 4:7 ARASH Hokm 2
Nahid 0 2 1 0:7 ARASH Hokm 2
Nahid 0 2 1 4:7 ARASH Hokm 2
Nahid Hokm 1 7:4 ARASH Hokm 2
Nahid Hokm 1 7:3 ARASH Hokm 2
Nahid Hokm 1 5:7 ARASH Hokm 2
Nahid Hokm 1 5:7 ARASH Hokm 2
Nahid Hokm 1 7:4 ARASH Hokm 2
Nahid Hokm 1 7:6 ARASH Hokm 2
Nahid Hokm 1 5:7 ARASH Hokm 2
Nahid Hokm 1 7:6 ARASH Hokm 2
aMean Hokm 2 7:0 Nahid Hokm 1
aMean Hokm 2 7:6 Nahid Hokm 1
aMean Hokm 2 7:0 Nahid Hokm 1
aMean Hokm 2 7:6 Nahid Hokm 1
Nahid Hokm 1 7:5 abas Hokm 2
Nahid Hokm 1 3:7 abas Hokm 2
Nahid Hokm 1 7:2 abas Hokm 2
Nahid Hokm 1 6:7 abas Hokm 2
Nahid Hokm 1 5:7 abas Hokm 2
Nahid Hokm 1 7:0 abas Hokm 2
Nahid Hokm 1 7:0 abas Hokm 2
Nahid Hokm 1 7:6 abas Hokm 2
Nahid Hokm 3 5:7 aziz Mohamad Ali
Nahid Hokm 3 0:7 aziz Mohamad Ali
Nahid Hokm 3 6:7 aziz Mohamad Ali
Nahid Hamid 4:7 aziz Mohamad Ali
Nahid Hamid 7:1 aziz Mohamad Ali
Nahid Hamid 7:4 aziz Mohamad Ali
Nahid Hamid 7:5 aziz Mohamad Ali
Nahid Hamid 5:7 Hokm 2 Mohamad Ali
Nahid Hamid 2:7 Hokm 2 Mohamad Ali
Nahid Hamid 7:6 Hokm 2 Mohamad Ali
Nahid Hamid 7:6 Hokm 2 Mohamad Ali
Hokm 3 Nahid 7:3 Hokm 1 Hokm 2
SilenT Nahid 7:3 Hokm 1 Hokm 2
Hokm 3 Nahid 7:6 Hokm 1 Hokm 2
SilenT Nahid 2:7 Hokm 1 Hokm 2
SilenT Nahid 0:7 Hokm 1 Hokm 2
SilenT Nahid 7:5 Hokm 1 Hokm 2
SilenT Nahid 3:7 Hokm 1 Hokm 2
SilenT Nahid 0:7 Hokm 1 Hokm 2
SilenT Nahid 7:6 Hokm 1 Hokm 2
SilenT Nahid 5:7 Hokm 1 Hokm 2
SilenT Nahid 1:7 Hokm 1 Hokm 2
SilenT Nahid 7:0 Hokm 1 Hokm 2
Nahid Mohamad 7:1 ARSALAN 2lo elam
Nahid Mohamad 7:4 ARSALAN 2lo elam
Nahid Mohamad 6:7 ARSALAN 2lo elam
Nahid Mohamad 6:7 ARSALAN 2lo elam
Nahid Mohamad 7:3 ARSALAN 2lo elam
Nahid Mohamad 7:1 Hokm 1 Hokm 2
Nahid Mohamad 1:7 Hokm 1 Hokm 2
Nahid Mohamad 7:6 Hokm 1 Hokm 2
Nahid Mohamad 7:1 Hokm 1 Hokm 2
Nahid Mohamad 7:4 ARSALAN Hokm 2
Nahid Hokm 1 4:7 Hokm 2 Hokm 3
Vahid Nahid 7:6 Saman Tata
Vahid Nahid 3:7 Saman Tata
Vahid Nahid 5:7 Saman Tata
Vahid Nahid 7:0 Saman Tata
Vahid Nahid 7:5 Saman Tata
Vahid Nahid 7:5 Saman Tata
Vahid Nahid 7:4 Saman Tata
Vahid Nahid 4:7 Saman Tata
Vahid Nahid 7:5 Saman Tata
aMean Hokm 1 3:7 Tata Nahid
aMean Hokm 1 4:7 Tata Nahid
aMean Vahid 5:7 Tata Nahid
Hokm 3 aMean 5:7 Tata Nahid
aMean Hokm 2 3:7 Tata Nahid
Farhad Hokm 2 7:4 Nahid Hokm 3
Farhad Hokm 2 2:7 Nahid Hokm 3
Farhad Hokm 2 7:6 Nahid Hokm 3
Farhad Hokm 2 7:5 Nahid Hokm 3
Farhad Hokm 2 7:3 Nahid Hokm 3
Farhad Hokm 2 5:7 Nahid Hokm 3
Scores:
Total: 79023
This week: 16

Playing Speed: 7.38 (s)

This week Plays
Total Games: 106
Win: 56 (53%)
Lost: 50 (47%)
Leave: 0 (0%)

All Plays
Total Games: 69382
Win: 34863 (50%)
Lost: 34298 (49%)
Leave: 221 (0%)

Scores 2013:
Score: 5228
HokmBuzz.Com - All rights reserved - Feedback - Privacy Policy