Tokens: 2898
Username:
sima_m
Last played:
15 Feb 2019
Joined:
1 Nov 2017


Sima Playing From: Iran
در دیاری که در او نیست کسی یار کسی
کاش یا رب که نیفتد به کسی،کار کسیLast Games:
۩ARMiN۩ Sima 7:2 Hokm 2 Hokm 1
۩ARMiN۩ Sima 3:7 Hokm 2 Hokm 1
۩ARMiN۩ Sima 2:7 Hokm 2 Hokm 1
۩ARMiN۩ Sima 2:7 Hokm 2 Hokm 1
۩ARMiN۩ Sima 7:0 Hokm 2 Hokm 1
۩ARMiN۩ Sima 7:5 Hokm 2 Hokm 1
۩ARMiN۩ Sima 7:2 Hokm 2 Hokm 1
۩ARMiN۩ Sima 7:6 Hokm 2 Hokm 1
۩ARMiN۩ Sima 7:4 Hokm 2 Hokm 1
Majid Sima 7:5 Hokm 2 Hokm 3
Majid Sima 7:0 Hokm 2 Hokm 3
Majid Sima 5:7 Hokm 2 Hokm 3
Majid Sima 7:6 Hokm 2 Hokm 3
Majid Sima 7:2 Hokm 2 Hokm 3
Majid Sima 4:7 Hokm 2 Hokm 3
Majid Sima 7:4 Hokm 2 Hokm 3
Majid Sima 3:7 Hokm 2 Hokm 3
Majid Sima 5:7 Hokm 2 Hokm 3
Farhad Sima 7:3 R O R A mohammad javad
Farhad Sima 7:1 R O R A mohammad javad
Farhad Sima 6:7 R O R A mohammad javad
Farhad Sima 7:6 R O R A mohammad javad
Farhad Sima 7:3 Hokm 1 mohammad javad
Farhad Sima 7:1 Hokm 1 mohammad javad
Farhad Sima 7:5 Hokm 1 Hokm 2
Sima Hokm 1 7:4 ali Hokm 3
Sima Hokm 1 7:5 ali Hokm 3
Sima Hokm 1 7:2 ali Hokm 3
Sima Hokm 1 7:4 ali Hokm 3
Sima Hokm 1 6:7 Hokm 2 Hokm 3
Sima Hokm 1 7:1 Hokm 2 Hokm 3
R O R A Ario 5:7 Sima Kia Tr
R O R A Ario 2:7 Sima Kia Tr
R O R A Ario 6:7 Sima Kia Tr
R O R A Ario 3:7 Sima Kia Tr
R O R A Ario 7:4 Sima Kia Tr
R O R A Ario 2:7 Sima Kia Tr
R O R A Ario 7:1 Sima Kia Tr
R O R A Ario 4:7 Sima Kia Tr
R O R A Ario 4:7 Sima Kia Tr
R O R A Ario 7:2 Sima Kia Tr
R O R A Ario 7:1 Sima Kia Tr
R O R A Ario 7:5 Sima Kia Tr
R O R A Ario 7:1 Sima Kia Tr
R O R A Ario 7:3 Sima Kia Tr
R O R A Ario 7:2 Sima Kia Tr
R O R A Ario 6:7 Sima Kia Tr
R O R A Ario 7:4 Sima Kia Tr
R O R A Ario 2:7 Sima Kia Tr
R O R A Ario 7:3 Sima Kia Tr
R O R A Ario 2:7 Sima Kia Tr
R O R A Ario 3:7 Sima Kia Tr
R O R A Ario 5:7 Sima Kia Tr
R O R A Ario 7:5 Sima Kia Tr
Sima Rezza 7:0 Hokm 2 Hokm 3
Sima Rezza 7:3 Hokm 2 Hokm 3
Sima Rezza 7:2 Hokm 2 Hokm 3
Sima Hokm 1 7:4 Hokm 2 Hokm 3
Sima Hokm 1 7:5 Hokm 2 Hokm 3
Sima Hokm 1 5:7 Hokm 2 Hokm 3
Sima Hokm 1 3:7 Hokm 2 Hokm 3
Sima Hokm 1 7:6 Hokm 2 Hokm 3
Sima Hokm 1 4:7 Hokm 2 Hokm 3
Sima Hokm 1 7:3 Hokm 2 Hokm 3
Sima Hokm 1 7:6 Hokm 2 Hokm 3
Sima Hokm 1 0:7 Hokm 2 Hokm 3
Sima Hokm 1 7:5 Hokm 2 Hokm 3
Sima Hokm 1 7:3 Hokm 2 Hokm 3
Sima Peyman 7:2 Melina Mehrzad
Sima Peyman 5:7 Melina Mehrzad
Sima Peyman 7:6 Melina Hokm 2
Sima Peyman 4:7 Melina Hokm 2
Sima Peyman 7:0 Melina Hokm 2
Sima Peyman 7:5 Hokm 3 Hokm 2
Sima Hokm 1 2:7 Hokm 3 Hokm 2
Sima Hokm 1 4:7 Hokm 3 Hokm 2
Sima Peyman 7:0 Hokm 2 Hokm 1
Sima Peyman 2:7 Hokm 2 Hokm 1
Sima Peyman 7:4 Hokm 2 Hokm 1
Sima Peyman 7:4 Hokm 2 Hokm 1
Sima Peyman 4:7 Hokm 2 Hokm 1
Sima Peyman 4:7 Hokm 2 Hokm 1
Sima Peyman 7:3 Hokm 2 Hokm 1
Sima Peyman 5:7 Hokm 1 Hokm 2
Sima Peyman 6:7 Hokm 1 Hokm 2
Sima Peyman 7:4 Hokm 1 Hokm 2
Sima Peyman 0:7 Hokm 1 Hokm 2
Sima Peyman 7:3 Hokm 1 Hokm 2
Sima Peyman 7:0 Hokm 1 Hokm 2
Sima Hokm 1 7:5 Hokm 2 Hokm 3
Sima Hokm 1 7:3 Hokm 2 Hokm 3
Sima Hokm 1 7:3 Hokm 2 Hokm 3
Sima Hokm 1 7:3 Hokm 2 Hokm 3
Sima Hokm 1 7:6 Hokm 2 Hokm 3
Sima Hokm 1 1:7 Hokm 2 Hokm 3
Sima Hokm 1 6:7 Hokm 2 Hokm 3
Sima Hokm 1 6:7 Hokm 2 Hokm 3
Sima Hokm 1 4:7 Hokm 2 Hokm 3
Sima Hokm 1 7:3 Hokm 2 Hokm 3
Sima Hokm 1 7:3 Hokm 2 Hokm 3
Sima Hokm 1 4:7 Hokm 2 Hokm 3
Sima Hokm 1 2:7 Hokm 2 Hokm 3
Sima Hokm 1 4:7 Hokm 2 Hokm 3
Sima Jamal 7:6 Hokm 1 Hokm 2
Sima Jamal 7:3 Hokm 1 Hokm 2
Sima Jamal 7:5 Hokm 1 Hokm 2
Sima Jamal 7:1 Hokm 1 Hokm 2
Sima Jamal 7:6 Hokm 1 Hokm 2
DONYA Sima 7:3 HaDi Morteza
DONYA Sima 0:7 HaDi Morteza
DONYA Sima 5:7 HaDi Morteza
DONYA Sima 7:6 HaDi Morteza
DONYA Sima 7:3 HaDi Hokm 3
DONYA Sima 7:5 HaDi Hokm 3
DONYA Sima 7:0 HaDi Hokm 3
DONYA Sima 5:7 Hokm 2 Hokm 3
Sam Sima 7:5 R O R A ۩ DMD ۩
Sam Sima 5:7 R O R A ۩ DMD ۩
Sam Sima 7:6 R O R A ۩ DMD ۩
Sam Sima 7:4 R O R A ۩ DMD ۩
Sam Sima 7:4 R O R A ۩ DMD ۩
Sam Sima 7:4 R O R A Hokm 2
Sam Sima 7:2 R O R A Hokm 2
Sam Sima 7:2 R O R A Hokm 2
Sam Sima 2:7 R O R A Hokm 2
Sima Hokm 1 5:7 Hokm 3
Sima Hokm 1 4:7 Kaveh Hokm 3
Sima Hokm 1 7:3 Kaveh Hokm 3
Sam Sima 6:7 Hokm 1 Hokm 2
Sima Hokm 1 7:6 Kaveh Hokm 3
Sima Hokm 1 7:6 Hokm 2 Hokm 3
Sima Hokm 1 7:4 Hokm 2 Hokm 3
Sima Hokm 1 3:7 Hokm 2 Hokm 3
Sima Hokm 1 4:7 Hokm 2 Hokm 3
Sima Hokm 3 0:7 ؞MR GiShNiZ؞ Hamed
Sima Hokm 3 7:6 ؞MR GiShNiZ؞ Hamed
Sima Hokm 3 5:7 ؞MR GiShNiZ؞ Hamed
Sima Hokm 3 2:7 ؞MR GiShNiZ؞ Hamed
Sima Hokm 3 3:7 ؞MR GiShNiZ؞ Hamed
Sima R O R A 3:7 ؞MR GiShNiZ؞ Hamed
Sima R O R A 7:5 ؞MR GiShNiZ؞ Hokm 2
Sima R O R A 4:7 ؞MR GiShNiZ؞ Hokm 2
Majid Amir 7:5 Sima MR
Majid Amir 7:3 Sima MR
Majid Amir 6:7 Sima MR
Majid Amir 7:2 Sima MR
Majid Amir 4:7 Sima MR
Majid Amir 5:7 Sima MR
Majid Amir 7:6 Sima Hokm 2
Majid Amir 7:4 Sima Hokm 2
Majid Amir 7:2 Sima Hokm 2
Sima MOHSEN 7:5 Hokm 3 Hokm 2
Sima MOHSEN 5:7 Hokm 3 Hokm 2
Sima MOHSEN 2:7 Hokm 3 Hokm 2
Sima MOHSEN 7:5 Hokm 3 Hokm 2
Sima MOHSEN 7:3 Hokm 3 Hokm 2
Sima MOHSEN 3:7 Hokm 3 Hokm 2
Sima MOHSEN 1:7 Hokm 3 Hokm 2
Sima Hokm 1 7:3 Hokm 3 Hokm 2
Sima Hokm 1 7:1 Hokm 3 Hokm 2
Judy ۩Mr ShaYaNaM۩ 3:7 Karen Sima
Judy ۩Mr ShaYaNaM۩ 5:7 Karen Sima
Judy ۩Mr ShaYaNaM۩ 7:0 Karen Sima
Judy ۩Mr ShaYaNaM۩ 7:4 Karen Sima
Judy ۩Mr ShaYaNaM۩ 3:7 Karen Sima
Judy ۩Mr ShaYaNaM۩ 7:3 Karen Sima
R O R A Sima 7:0 Amir MR
R O R A Sima 7:6 Amir MR
R O R A Sima 7:6 Amir MR
R O R A Sima 7:5 Amir Hokm 1
R O R A Sima 7:1 Amir Hokm 1
R O R A Sima 5:7 Amir Hokm 1
R O R A Sima 7:6 Amir Hokm 1
R O R A Sima 4:7 Amir Hokm 1
R O R A Sima 6:7 Amir Hokm 1
R O R A Sima 7:2 Hokm 2 Hokm 1
R O R A Sima 3:7 Farhad Hokm 1
R O R A Sima 5:7 Farhad fateme S
R O R A Sima 4:7 mohammad javad Farhad
R O R A Sima 0:7 mohammad javad Farhad
R O R A Sima 0:7 mohammad javad Farhad
R O R A Sima 3:7 mohammad javad Farhad
R O R A Sima 5:7 mohammad javad Farhad
R O R A Sima 7:2 mohammad javad Farhad
NiMA Sima 1:7 Hokm 1 Hokm 2
NiMA Sima 7:2 Hokm 1 Hokm 2
NiMA Sima 4:7 Hokm 1 Hokm 2
NiMA Sima 3:7 Hokm 1 Hokm 2
NiMA Sima 7:4 Hokm 1 Hokm 2
NiMA Sima 7:1 Hokm 1 Hokm 2
NiMA Sima 3:7 Hokm 1 Hokm 2
NiMA Sima 1:7 Hokm 1 Hokm 2
Jamal Sima 4:7 Hokm 2 Hokm 3
Jamal Sima 3:7 Hokm 2 Hokm 3
Jamal Sima 7:6 Hokm 2 Hokm 3
Jamal Sima 6:7 Hokm 2 Hokm 3
Jamal Sima 1:7 Hokm 2 Hokm 3
Jamal Sima 3:7 Hokm 2 Hokm 3
Jamal Sima 6:7 Hokm 2 Hokm 3
Jamal Sima 7:5 Hokm 2 Hokm 3
Jamal Sima 7:2 Hokm 2 Hokm 3
Jamal Sima 7:3 Hokm 2 Hokm 3
Jamal Sima 3:7 Hokm 2 Hokm 3
Esmaeil Sima 7:4 Hokm 2 Hokm 3
Esmaeil Sima 5:7 Hokm 2 Hokm 3
Esmaeil Sima 6:7 Hokm 2 Hokm 3
Esmaeil Sima 7:3 Hokm 2 Hokm 3
Esmaeil Sima 7:4 Hokm 2 Hokm 3
Esmaeil Sima 7:6 Hokm 2 Hokm 3
Esmaeil Sima 7:3 Hokm 2 Hokm 3
Sima Hokm 1 7:5 Hokm 2 Hokm 3
Sima Hokm 1 7:6 Hokm 2 Hokm 3
Sima Hokm 1 7:6 Hokm 2 Hokm 3
Sima Hokm 1 4:7 Hokm 2 Hokm 3
Sima Hokm 1 7:2 Hokm 2 Hokm 3
Sima Hokm 1 7:1 Hokm 2 Hokm 3
no chat Sima 7:2 Hokm 1 Hokm 3
no chat Sima 5:7 Hokm 1 Hokm 3
no chat Sima 7:3 Hokm 1 Hokm 3
no chat Sima 7:0 Hokm 1 Hokm 3
no chat Sima 0:7 Hokm 1 Hokm 3
Sima Hokm 1 3:7 Hokm 2 Hokm 3
Sima Hokm 1 4:7 Hokm 2 Hokm 3
Sima Hokm 1 5:7 Hokm 2 Hokm 3
Sima Hokm 1 7:5 Hokm 2 Hokm 3
Sima Hokm 1 3:7 Hokm 2 Hokm 3
Sima Hokm 1 7:4 Hokm 2 Hokm 3
Sima Hokm 1 7:4 Hokm 2 Hokm 3
Sima Hokm 1 7:5 Hokm 2 Hokm 3
Sima Hokm 1 4:7 Hokm 2 Hokm 3
Majid Sima 7:0 Hokm 2 Hokm 3
Majid Sima 1:7 Hokm 2 Hokm 3
Majid Sima 7:4 Hokm 2 Hokm 3
Majid Sima 2:7 Hokm 2 Hokm 3
Farhad Sima 7:0 Mania1 hossein
Farhad Sima 7:1 Mania1 hossein
Farhad Sima 4:7 Mania1 hossein
Farhad Sima 7:6 Hokm 3 hossein
Farhad Sima 6:7 Mania1 hossein
Farhad Sima 6:7 Mania1 hossein
Farhad Sima 2:7 Hokm 1 Hokm 2
Farhad Sima 7:3 Hokm 1 Hokm 2
Kia Tr Sima 4:7 Hokm 1 Hokm 2
Kia Tr Sima 7:4 Hokm 1 Hokm 2
Kia Tr Sima 3:7 Hokm 1 Hokm 2
Kia Tr Sima 5:7 Hokm 1 Hokm 2
Kia Tr Sima 5:7 Hokm 1 Hokm 2
Kia Tr Sima 2:7 Hokm 1 Hokm 2
Sima Peyman 7:5 Hokm 1 Hokm 2
Sima Peyman 5:7 Hokm 1 Hokm 2
Sima Peyman 7:0 Hokm 1 Hokm 2
Sima Peyman 6:7 Hokm 1 Hokm 2
Sima Peyman 7:5 Hokm 1 Hokm 2
farzin D Sima 7:3 Hokm 1 Hokm 2
farzin D Sima 7:2 Hokm 1 Hokm 2
farzin D Sima 3:7 Hokm 1 Hokm 2
farzin D Sima 4:7 Hokm 1 Hokm 2
farzin D Sima 7:4 Hokm 1 Hokm 2
farzin D Sima 7:2 Hokm 1 Hokm 2
farzin D Sima 7:0 Hokm 1 Hokm 2
farzin D Sima 7:6 Hokm 1 Hokm 2
Sima Amir 7:4 Hokm 1 Hokm 2
Sima Amir 7:5 Hokm 1 Hokm 2
Sima Amir 2:7 Hokm 1 Hokm 2
Sima Amir 7:4 Hokm 1 Hokm 2
Sima Amir 7:2 Hokm 1 Hokm 2
Sima Amir 7:6 Hokm 1 Hokm 2
Sima Karen 7:4 Hokm 3 Hokm 2
Sima Karen 4:7 Hokm 3 Hokm 2
Sima Karen 3:7 Hokm 3 Hokm 2
Sima Karen 2:7 Hokm 3 Hokm 2
Sima Karen 7:2 Hokm 3 Hokm 2
Sima Karen 7:6 Hokm 3 Hokm 2
Sima Hokm 1 7:2 Hokm 3 Hokm 2
Sima Hokm 1 1:7 Hokm 3 Hokm 2
Sima Hokm 1 7:5 Hokm 3 Hokm 2
؞MR GiShNiZ؞ Nasim 0:7 Sima rasta
؞MR GiShNiZ؞ Nasim 6:7 Sima rasta
Sima Hokm 3 7:3 Hokm 2 Hokm 1
Sima Hokm 3 7:5 Hokm 2 Hokm 1
Sima Hokm 3 3:7 Hokm 2 Hokm 1
Sima Hokm 3 1:7 Hokm 2 Hokm 1
Sima Hokm 3 4:7 Hokm 2 Hokm 1
Sima Hokm 3 7:5 Hokm 2 Hokm 1
Sima Hokm 1 7:6 Hokm 2 Hokm 3
Sima Hokm 1 7:0 Hokm 2 Hokm 3
Sima Hokm 1 7:1 Hokm 2 Hokm 3
Sima Hokm 1 0:7 Hokm 2 Hokm 3
Sima Hokm 1 4:7 Hokm 2 Hokm 3
Scores:
Total: 8864
This week: 117

Playing Speed: 3.93625 (s)

This week Plays
Total Games: 465
Win: 262 (56%)
Lost: 200 (43%)
Leave: 3 (1%)

All Plays
Total Games: 33723
Win: 18661 (55%)
Lost: 14770 (44%)
Leave: 292 (1%)

Scores 2013:
Score: 0
HokmBuzz.Com - All rights reserved - Feedback - Privacy Policy