Tokens: 130561
Username:
asm.naddaf
Last played:
11 Dec 2017
Joined:
1 Jan 1970


0 2 1 Playing From: Iran


آدم ها آنقدر ها که جدی می‌نویسند خشک و عبوس نیستند، آنقدر ها که بذله گویی میکنند شاد و خندان نیستند، آنقدر ها که در نوشته ها قربان صدقه هم میروند دل بسته نیستند، آنقدر ها که شکایت میکنند ناراضی نیستند.
آدم ها آنقدر ها که کتاب میخرند کتابخوان نیستند، آنقدر ها که پرده دری میکنند بی حیا نیستند.
آدم ها انقدرها که پرت و پلا میگویند کم شعور نیستند، انقدرها که حرف‌های زیبا میزنند پاک و منزه نیستند، آنقدر ها که دشمنانشان میگویند پلید نیستند، آنقدر ها که دوستانشان تعریف میکنند دوست داشتنی نیستند.

کار دارد شناختن آدم ها، به این آسانیها نیست.Last Games:
0 2 1 ElisSA 7:2 FTH MR
0 2 1 ElisSA 7:3 FTH MR
0 2 1 ElisSA 7:3 FTH MR
0 2 1 ElisSA 5:7 FTH MR
0 2 1 ElisSA 2:7 FTH MR
0 2 1 ElisSA 7:1 FTH MR
0 2 1 ElisSA 7:4 FTH MR
0 2 1 ElisSA 7:5 FTH MR
0 2 1 ElisSA 3:7 FTH MR
0 2 1 ElisSA 7:2 FTH Hokm 1
0 2 1 ElisSA 7:2 FTH Hokm 2
0 2 1 ElisSA 3:7 FTH Hokm 2
0 2 1 ElisSA 5:7 FTH Hokm 2
0 2 1 ElisSA 7:0 FTH Hokm 2
0 2 1 ElisSA 7:1 Hokm 1 Hokm 2
0 2 1 ElisSA 7:1 Hokm 1 Hokm 2
0 2 1 ElisSA 7:6 Hokm 1 Hokm 2
0 2 1 ElisSA 7:6 Hokm 1 Hokm 2
0 2 1 ElisSA 7:3 Hokm 1 Hokm 2
0 2 1 ElisSA 7:2 Hokm 1 Hokm 2
0 2 1 ElisSA 5:7 Hokm 1 Hokm 2
0 2 1 ElisSA 6:7 Hokm 1 Hokm 2
0 2 1 ElisSA 7:6 Hokm 1 Hokm 2
0 2 1 ElisSA 7:0 Hokm 1 Hokm 2
0 2 1 Hokm 3 7:6 Hokm 1 Hokm 2
0 2 1 ElisSA 7:5 Hokm 1 Hokm 2
0 2 1 ElisSA 3:7 Hokm 1 Hokm 2
0 2 1 ElisSA 7:6 Hokm 1 Hokm 2
0 2 1 ElisSA 7:2 Hokm 1 Hokm 2
0 2 1 ElisSA 4:7 Hokm 1 Hokm 2
0 2 1 ElisSA 3:7 Hokm 1 Hokm 2
0 2 1 ElisSA 2:7 Hokm 1 Hokm 2
0 2 1 ElisSA 7:5 Hokm 1 Hokm 2
0 2 1 ElisSA 7:3 Hokm 1 Hokm 2
0 2 1 ElisSA 7:4 Hokm 1 Hokm 2
0 2 1 ElisSA 4:7 Hokm 1 Hokm 2
0 2 1 ElisSA 1:7 Hokm 1 Hokm 2
0 2 1 ElisSA 7:6 Hokm 1 Hokm 2
0 2 1 ElisSA 7:5 Hokm 1 Hokm 2
0 2 1 ElisSA 7:3 Hokm 1 Hokm 2
0 2 1 ElisSA 1:7 Hokm 1 Hokm 2
0 2 1 ElisSA 7:6 Hokm 1 Hokm 2
0 2 1 ElisSA 7:6 Hokm 1 Hokm 2
0 2 1 ElisSA 7:3 Hokm 1 Hokm 2
0 2 1 ElisSA 7:6 Hokm 1 Hokm 2
0 2 1 ElisSA 4:7 Hokm 1 Hokm 2
0 2 1 ElisSA 1:7 Hokm 1 Hokm 2
0 2 1 ElisSA 7:3 Hokm 1 Hokm 2
0 2 1 ElisSA 7:1 Hokm 1 Hokm 2
0 2 1 Fred 2:7 Fakhri mahshid
0 2 1 Fred 7:3 Fakhri mahshid
0 2 1 Fred 5:7 Fakhri mahshid
0 2 1 Fred 6:7 Fakhri mahshid
0 2 1 Fred 1:7 Fakhri mahshid
0 2 1 Fred 7:0 Fakhri mahshid
0 2 1 Hokm 1 5:7 Fakhri mahshid
0 2 1 Hokm 1 7:3 Fakhri mahshid
0 2 1 Hokm 1 6:7 Fakhri mahshid
0 2 1 Hokm 1 5:7 Fakhri mahshid
0 2 1 Hokm 1 7:2 Fakhri mahshid
mahshid Fakhri 5:7 0 2 1 Hokm 3
mahshid Fakhri 0:7 0 2 1 Hokm 3
mahshid Fakhri 7:2 0 2 1 Hokm 3
mahshid Fakhri 7:1 0 2 1 ElisSA
mahshid Fakhri 7:2 0 2 1 ElisSA
mahshid Fakhri 0:7 0 2 1 ElisSA
mahshid Fakhri 7:3 0 2 1 ElisSA
mahshid Fakhri 7:4 0 2 1 ElisSA
mahshid Fakhri 7:1 0 2 1 ElisSA
mahshid Fakhri 7:5 0 2 1 ElisSA
mahshid Fakhri 7:1 0 2 1 ElisSA
mahshid Fakhri 7:2 0 2 1 ElisSA
mahshid Fakhri 7:6 0 2 1 ElisSA
mahshid Hokm 3 7:5 0 2 1 ElisSA
0 2 1 ElisSA 7:6 mahshid farzin D
0 2 1 ElisSA 7:1 mahshid farzin D
0 2 1 ElisSA 0:7 mahshid farzin D
0 2 1 ElisSA 4:7 mahshid farzin D
0 2 1 ElisSA 7:4 mahshid farzin D
0 2 1 ElisSA 6:7 mahshid farzin D
0 2 1 ElisSA 7:4 mahshid farzin D
0 2 1 ElisSA 7:5 mahshid farzin D
0 2 1 ElisSA 7:4 mahshid farzin D
0 2 1 ElisSA 7:6 mahshid farzin D
0 2 1 FTH 7:2 jj Sina
0 2 1 FTH 7:4 jj Sina
0 2 1 FTH 2:7 Sina
0 2 1 FTH 6:7 jj Sina
0 2 1 FTH 7:0 jj Sina
0 2 1 FTH 3:7 jj Sina
0 2 1 FTH 6:7 jj Sina
0 2 1 FTH 6:7 jj Sina
0 2 1 FTH 7:5 jj Sina
0 2 1 FTH 3:7 jj Sina
0 2 1 FTH 7:6 jj Sina
0 2 1 FTH 7:5 Hokm 2 Hokm 1
0 2 1 FTH 7:6 Hokm 2 Hokm 1
0 2 1 FTH 7:0 Hokm 2 Hokm 1
0 2 1 FTH 7:3 Hokm 2 Hokm 1
0 2 1 FTH 7:6 Hokm 2 Hokm 1
0 2 1 FTH 7:6 Hokm 2 Hokm 1
0 2 1 FTH 6:7 Hokm 2 Hokm 1
0 2 1 FTH 7:3 Hokm 2 Hokm 1
0 2 1 FTH 7:0 Hokm 2 Hokm 1
0 2 1 FTH 7:4 Hokm 2 Hokm 1
0 2 1 FTH 6:7 Hokm 2 Hokm 1
0 2 1 FTH 0:7 Hokm 2 Hokm 1
0 2 1 FTH 7:5 Hokm 2 Hokm 1
0 2 1 FTH 7:3 Hokm 2 Hokm 1
0 2 1 FTH 7:5 Hokm 2 Hokm 1
0 2 1 FTH 6:7 Hokm 2 Hokm 1
0 2 1 FTH 7:4 Hokm 2 Hokm 1
0 2 1 FTH 7:1 Hokm 2 Hokm 1
0 2 1 FTH 7:4 Hokm 2 Hokm 1
0 2 1 FTH 7:1 Hokm 2 Hokm 1
0 2 1 FTH 7:3 Hokm 2 Hokm 1
0 2 1 FTH 7:3 Hokm 2 Hokm 1
0 2 1 FTH 7:5 Hokm 2 Hokm 1
0 2 1 FTH 6:7 Hokm 2 Hokm 1
0 2 1 FTH 2:7 Hokm 2 Hokm 1
0 2 1 ElisSA 7:0 Hokm 1 Hokm 2
0 2 1 ElisSA 7:4 Hokm 1 Hokm 2
0 2 1 ElisSA 7:2 Hokm 1 Hokm 2
0 2 1 ElisSA 7:5 Hokm 1 Hokm 2
0 2 1 ElisSA 7:1 Hokm 1 Hokm 2
0 2 1 ElisSA 5:7 Hokm 1 Hokm 2
0 2 1 ElisSA 7:5 Hokm 1 Hokm 2
0 2 1 ElisSA 7:2 Hokm 1 Hokm 2
0 2 1 ElisSA 6:7 Hokm 1 Hokm 2
0 2 1 ElisSA 5:7 Hokm 1 Hokm 2
0 2 1 ElisSA 4:7 Hokm 1 Hokm 2
0 2 1 ElisSA 4:7 Hokm 1 Hokm 2
0 2 1 ElisSA 6:7 Hokm 1 Hokm 2
0 2 1 ElisSA 7:4 Hokm 1 Hokm 2
0 2 1 ElisSA 7:5 Hokm 1 Hokm 2
0 2 1 ElisSA 7:3 Hokm 1 Hokm 2
0 2 1 ElisSA 7:5 Hokm 1 Hokm 2
0 2 1 ElisSA 7:1 Hokm 1 Hokm 2
0 2 1 ElisSA 7:6 Hokm 1 Hokm 2
0 2 1 ElisSA 7:4 Hokm 1 Hokm 2
0 2 1 ElisSA 4:7 Hokm 1 Hokm 2
mahSSa Hokm 3 7:6 0 2 1 ElisSA
mahSSa Hokm 3 5:7 0 2 1 ElisSA
Hokm 3 Siaavash 7:6 0 2 1 ElisSA
mahSSa Siaavash 7:1 0 2 1 ElisSA
mahSSa Siaavash 7:4 0 2 1 ElisSA
mahSSa Siaavash 5:7 0 2 1 ElisSA
mahSSa Siaavash 7:6 0 2 1 ElisSA
0 2 1 ElisSA 7:3 FTH Fred
0 2 1 ElisSA 6:7 FTH Fred
0 2 1 ElisSA 7:6 FTH Fred
0 2 1 ElisSA 7:0 FTH Fred
0 2 1 ElisSA 7:2 FTH Fred
0 2 1 ElisSA 7:5 FTH Fred
0 2 1 ElisSA 3:7 FTH Fred
0 2 1 ElisSA 4:7 FTH Fred
0 2 1 ElisSA 7:5 FTH Fred
0 2 1 ElisSA 7:6 FTH Fred
0 2 1 ElisSA 4:7 FTH Fred
0 2 1 ElisSA 3:7 FTH Fred
0 2 1 ElisSA 1:7 FTH Fred
0 2 1 ElisSA 7:6 FTH Fred
0 2 1 ElisSA 6:7 FTH Fred
0 2 1 ElisSA 7:4 FTH Fred
0 2 1 ElisSA 7:0 FTH Fred
0 2 1 ElisSA 7:5 FTH Fred
0 2 1 ElisSA 7:2 FTH Fred
0 2 1 ElisSA 3:7 FTH Fred
0 2 1 ElisSA 2:7 FTH Hokm 1
0 2 1 ElisSA 7:1 FTH Hokm 1
0 2 1 ElisSA 7:4 FTH Hokm 1
0 2 1 ElisSA 4:7 FTH Hokm 1
0 2 1 ElisSA 7:5 FTH Hokm 1
0 2 1 ElisSA 4:7 FTH Hokm 1
0 2 1 ElisSA 7:4 FTH Hokm 1
0 2 1 ElisSA 7:0 FTH Hokm 1
0 2 1 ElisSA 0:7 S A T I V A FTH
0 2 1 ElisSA 4:7 S A T I V A FTH
0 2 1 ElisSA 5:7 S A T I V A FTH
0 2 1 ElisSA 1:7 S A T I V A FTH
0 2 1 ElisSA 0:7 S A T I V A FTH
0 2 1 ElisSA 4:7 S A T I V A FTH
0 2 1 ElisSA 7:0 S A T I V A FTH
0 2 1 ElisSA 7:3 S A T I V A FTH
OMID FTH 7:2 0 2 1 ElisSA
OMID FTH 7:6 0 2 1 ElisSA
OMID FTH 7:2 0 2 1 Hokm 3
OMID FTH 1:7 0 2 1 Hokm 3
OMID FTH 4:7 0 2 1 ElisSA
Fakhri 0 2 1 1:7 Hokm 1 Kaveh
Fakhri 0 2 1 7:3 MR Kaveh
Fakhri 0 2 1 1:7 MR Kaveh
Fakhri 0 2 1 6:7 MR Kaveh
Fakhri 0 2 1 2:7 MR Kaveh
Fakhri 0 2 1 7:5 MR Kaveh
Fakhri 0 2 1 7:3 MR Kaveh
Fakhri 0 2 1 7:5 MR Kaveh
Fakhri 0 2 1 7:3 Hokm 2 Hokm 1
Fakhri 0 2 1 5:7 Hokm 2 Hokm 1
Fakhri 0 2 1 4:7 Hokm 2 Hokm 1
0 2 1 hossein 7:6 farzin D Samira
0 2 1 hossein 7:5 farzin D Samira
0 2 1 hossein 7:5 farzin D Samira
0 2 1 hossein 7:6 farzin D Samira
0 2 1 hossein 7:3 farzin D Samira
0 2 1 hossein 7:5 farzin D Samira
0 2 1 hossein 7:3 farzin D Samira
0 2 1 Hokm 1 4:7 PariSaa Hokm 2
0 2 1 Hokm 1 5:7 PariSaa Hokm 2
0 2 1 Hokm 1 7:1 PariSaa Hokm 2
0 2 1 Hokm 1 5:7 PariSaa Hokm 2
0 2 1 Hokm 1 6:7 PariSaa Hokm 2
0 2 1 Hokm 1 7:4 PariSaa Hokm 2
0 2 1 Hokm 1 4:7 PariSaa Hokm 2
0 2 1 Hokm 1 3:7 PariSaa Hokm 2
0 2 1 Hokm 1 6:7 PariSaa Hokm 2
0 2 1 Hokm 1 0:7 PariSaa Hokm 2
0 2 1 Hokm 1 7:2 PariSaa Hokm 2
0 2 1 Hokm 1 4:7 PariSaa Hokm 2
0 2 1 Hokm 1 3:7 PariSaa Hokm 2
0 2 1 Hokm 1 7:6 PariSaa Hokm 2
0 2 1 Hokm 1 7:1 PariSaa Hokm 2
0 2 1 Hokm 1 6:7 PariSaa Hokm 2
0 2 1 Hokm 1 5:7 PariSaa Hokm 2
0 2 1 Hokm 1 7:6 PariSaa Hokm 2
0 2 1 Hokm 1 5:7 PariSaa Hokm 2
0 2 1 ElisSA 5:7 Fahimeh
0 2 1 ElisSA 7:2 Fahimeh
0 2 1 ElisSA 6:7 Fahimeh
0 2 1 ElisSA 3:7 Fahimeh
0 2 1 ElisSA 1:7 Fahimeh
0 2 1 ElisSA 1:7 Fahimeh
0 2 1 ElisSA 7:0 Fahimeh
0 2 1 ElisSA 7:6 Fahimeh
0 2 1 ElisSA 7:4 Fahimeh
0 2 1 ElisSA 5:7 Fahimeh
0 2 1 ElisSA 4:7 Fahimeh
0 2 1 ElisSA 7:5 Fahimeh
0 2 1 ElisSA 7:4 Fahimeh miilad
0 2 1 ElisSA 7:1 Fahimeh miilad
0 2 1 ElisSA 7:2 Fahimeh miilad
0 2 1 ElisSA 7:2 Fahimeh miilad
0 2 1 ElisSA 4:7 Fahimeh miilad
0 2 1 ElisSA 7:6 Fahimeh miilad
0 2 1 ElisSA 1:7 Fahimeh miilad
0 2 1 ElisSA 4:7 Fahimeh miilad
0 2 1 ElisSA 7:6 Fahimeh miilad
0 2 1 ElisSA 7:1 Fahimeh Hokm 1
0 2 1 ElisSA 3:7 Hokm 1 Fahimeh
0 2 1 ElisSA 0:7 Hokm 1 Fahimeh
0 2 1 ElisSA 7:6 Hokm 1 Fahimeh
0 2 1 ElisSA 6:7 Hokm 1 Fahimeh
0 2 1 ElisSA 7:2 Hokm 1 Fahimeh
0 2 1 ElisSA 7:3 Hokm 1 Fahimeh
0 2 1 ElisSA 3:7 Hokm 1 Fahimeh
0 2 1 ElisSA 6:7 Hokm 1 Fahimeh
0 2 1 ElisSA 7:3 Hokm 1 Fahimeh
0 2 1 ElisSA 7:4 Fahimeh
0 2 1 ElisSA 6:7 Hokm 2 Hokm 1
0 2 1 ElisSA 7:6 Hokm 2 Hokm 1
0 2 1 ElisSA 7:2 Hokm 2 Hokm 1
0 2 1 ElisSA 7:6 Hokm 1 Hokm 2
0 2 1 ElisSA 6:7 Hokm 1 Hokm 2
0 2 1 ElisSA 7:5 Hokm 1 Hokm 2
0 2 1 ElisSA 7:5 Hokm 1 Hokm 2
0 2 1 ElisSA 7:2 Hokm 1 Hokm 2
0 2 1 ElisSA 2:7 Hokm 1 Hokm 2
0 2 1 ElisSA 4:7 Hokm 1 Hokm 2
0 2 1 ElisSA 7:5 Hokm 1 Hokm 2
0 2 1 ElisSA 7:4 Hokm 1 Hokm 2
0 2 1 ElisSA 7:3 Hokm 1 Hokm 2
0 2 1 ElisSA 7:3 Hokm 2 Hokm 1
0 2 1 ElisSA 7:5 Hokm 2 Hokm 1
0 2 1 ElisSA 7:3 Hokm 2 Hokm 1
0 2 1 ElisSA 7:5 Hokm 2 Hokm 1
0 2 1 ElisSA 7:5 Hokm 2 Hokm 1
0 2 1 ElisSA 4:7 Hokm 2 Hokm 1
0 2 1 ElisSA 4:7 Hokm 2 Hokm 1
0 2 1 ElisSA 7:6 Hokm 2 Hokm 1
0 2 1 ElisSA 7:4 Hokm 2 Hokm 1
Sir Nikan Lale 7:5 0 2 1 Hokm 1
Sir Nikan Lale 5:7 0 2 1 Haaaamid
Sir Nikan Lale 0:7 0 2 1 Haaaamid
Sir Nikan Lale 3:7 0 2 1 Haaaamid
Sir Nikan Lale 7:2 0 2 1 Haaaamid
Sir Nikan Lale 7:5 0 2 1 Haaaamid
Sir Nikan Lale 7:3 0 2 1 Haaaamid
Sir Nikan Lale 7:4 0 2 1 Haaaamid
Sir Nikan Lale 5:7 0 2 1 Haaaamid
0 2 1 ElisSA 6:7 Kaveh hamid360
0 2 1 ElisSA 7:2 Kaveh hamid360
0 2 1 Hokm 1 3:7 Kaveh hamid360
0 2 1 Hokm 1 2:7 Kaveh hamid360
0 2 1 ElisSA 7:6 Kaveh hamid360
0 2 1 ElisSA 7:5 Kaveh hamid360
0 2 1 ElisSA 2:7 Kaveh hamid360
0 2 1 ElisSA 2:7 Kaveh hamid360
0 2 1 ElisSA 4:7 Kaveh hamid360
0 2 1 ElisSA 7:5 Kaveh hamid360
0 2 1 ElisSA 6:7 Kaveh hamid360
0 2 1 ElisSA 7:5 Kaveh hamid360
0 2 1 ElisSA 5:7 Kaveh hamid360
0 2 1 ElisSA 7:5 Kaveh hamid360
0 2 1 ElisSA 3:7 Kaveh hamid360
0 2 1 ElisSA 1:7 Kaveh hamid360
0 2 1 ElisSA 4:7 Kaveh hamid360
0 2 1 ElisSA 7:3 Kaveh hamid360
0 2 1 ElisSA 5:7 Kaveh hamid360
0 2 1 ElisSA 7:4 Kaveh hamid360
0 2 1 ElisSA 7:4 Kaveh hamid360
0 2 1 ElisSA 7:5 Kaveh hamid360
0 2 1 ElisSA 7:2 Kaveh hamid360
0 2 1 Kaveh 7:3 ElisSA Hokm 2
0 2 1 Kaveh 7:3 ElisSA Hokm 2
0 2 1 Kaveh 7:5 ElisSA Hokm 2
0 2 1 Kaveh 6:7 ElisSA Hokm 2
0 2 1 Kaveh 7:0 Taghdir Hokm 2
0 2 1 Kaveh 7:1 Taghdir Hokm 2
0 2 1 Kaveh 7:4 Taghdir Hokm 2
0 2 1 Kaveh 6:7 Taghdir Hokm 2
Scores:
Total: 83549
This week: 115

Playing Speed: 5.375 (s)

This week Plays
Total Games: 353
Win: 201 (57%)
Lost: 148 (42%)
Leave: 4 (1%)

All Plays
Total Games: 86157
Win: 43006 (50%)
Lost: 41905 (49%)
Leave: 1246 (1%)

Scores 2013:
Score: 25561
HokmBuzz.Com - All rights reserved - Feedback - Privacy Policy